månadsarkiv: september 2013

Hitta kvalitet i texter

Idag har vi arbetat med att hitta kvalitet i texter. Vi hade tre exempel på tidningsartiklar som alla handlade om samma sak, men som var skrivna med olika kvalitet.

Uppdraget var att placera rätt ”mun” vid rätt text. För att göra det var vi tvungna att använda våra kunskaper om tidningsartiklar och till vår hjälp hade vi också en checklista.

Vi arbetade först två och två. Sedan diskuterade vi i helklass om varför vi placerade texterna och munnarna som vi gjorde. En diskussion som handlade om rubrikens uppgift, vad en ingress ska innehålla osv.

Nu finns alla exempel på vår kunskaps- och kvalitetstrappa i klassrummet.

IMG_0454

exit passes

Den texttyp vi lär oss om för tillfället är återberättande texter. Vi fokuserar på tidningsartiklar och arbetet kommer utmynna i att var och en skriver egna artiklar.

Hittills har vi lärt oss om layout, vad som gör en rubrik intressant, ingress och brödtext. Vi har lärt oss de språkliga dragen som kännetecknar texten, dvs kronologisk ordning, verb i preteritum, sambandsord för tid, pronomen i tredje person och att man återger vad någon säger med direkt eller indirekt tal.

Just direkt och indirekt tal fokuserade vi på idag. I slutet av lektionen fick eleverna skriva på var sin post-it lapp vad de trodde målet för lektionen hade varit, dvs vad de skulle lära sig.  Det är en bra övning för både mig och eleverna. De får reflektera kring sitt lärande och jag får bevis för om undervisningen har gått hem eller inte.

IMG_0452

Snart så…

Jag har länge haft tankar på att starta en blogg tillsammans med mina elever och nu är det snart verklighet. Utseendet är inte riktigt klart. Det saknas bl a en bild på första sidan. Men… i veckan ska jag presentera bloggen för eleverna och vi ska börja skapa tillsammans. Vi ska visa vad vi arbetar med, hur vi gör, få med BFL och TBF, lära oss om källkritik och upphovsrätt. Det är så kul att vara lärare!