månadsarkiv: oktober 2013

Muntlig framställning

Just nu förbereder vi en muntlig framställning. Var och en ska redogöra/berätta om ett fritidsintresse.

Följande gäller:

 • Bestäm dig för vad du ska redogöra om.
 • Strukturera upp vad du ska redogöra om med hjälp av en tankekarta.
 • Tänk på att de som lyssnar kanske inte vet något om ditt fritidsintresse.
 • Tänk på att du ska förklara och beskriva de ämnesspecifika orden.
 • Tänk ut en bra början och ett bra slut på redogörelsen.
 • Planera och förbered dig så att du kan tala fritt med endast stödord som hjälp.

Det här ska du visa att du kan:

 • hålla dig till ämnet
 • ha inledning, innehåll och avslut
 • använda ord som passar till ämnet
 • anpassa språket till syfte och mottagare
 • titta upp, tala tydligt och visa engagemang

I klassrummet håller vi på med våra tankekartor. Så här ser några ut hittills.

IMG_0536 IMG_0537 IMG_0539

 

Brobyggande

Vi har under några veckor jobbat med att konstruera broar. Vi har varit indelade i fyra grupper och varje grupp har byggt en bro. Så här blev de färdiga resultaten:

IMG_0530IMG_0531 IMG_0532 IMG_0533

När broarna var färdigbyggda skulle vi pröva hur mycket tryck de tålde. De klarade 2 kg, 2,5 kg, 6 kg och 15,5 kg.

Vi diskuterade varför vissa broar klarade mer tyngd och varför broarna gick sönder. Vi diskuterade också vad vi kunde ha gjort för att broarna skulle klara mer tryck.

Ask the way

I veckan har vi övat mycket på att fråga efter, och förklara vägen till olika platser. Vi har haft en karta på vår smartboard och en av oss har gått fram till den och fyllt i vägen som de andra har förklarat. Det har vi gjort flera gånger.

T ex:

 • Excuse me, where´s the post office, please?
 • Walk along Queen´s  Street.
 • Turn right into High Street.
 • Walk along High Street.
 • Turn right into Church Street.
 • The post office is on your left opposite the library.

IMG_0499