månadsarkiv: december 2013

English stories

Nu skriver vi berättelser på engelska. Lite längre ner kommer några exempel på färdigskrivna berättelser. Innan de blev så här bra förberedde vi oss för själva skrivandet.

Först gjorde vi varsin tankekarta över vad berättelsen skulle innehålla, t ex vilka personer som skulle vara med, vad som skulle hända och i vilken miljö.

När tankekartan var färdig berättade vi med hjälp av den om vår berättelse för en kompis. Kompisen gav feedback på planeringen.

Sedan var det dags att börja skriva. Först skrev vi förhand i vår skrivbok. Därefter läste vår lärare igenom texten och gav feedback. Efter det skrev vi berättelserna på datorn.

IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0659 IMG_0658

IMG_0654 IMG_0655 IMG_0656 IMG_0657

Lässtrategin att förutspå

I klassen arbetar vi mycket aktivt med att utveckla vår läsförståelse. Därför lär vi oss olika lässtrategier. I dag ägnade vi oss åt att förutspå. Den strategin innebär att man förutsäger eller ställer hypoteser om handlingen. Antingen med hjälp av rubrik, bild och baksidestext före läsningen av en bok eller text eller genom att ställa hypoteser och dra slutsatser från vad man redan vet under läsningen av en bok eller text.

Vi har förutspått vid flera tillfällen. Just idag var målet med lektionen att vi skulle förutspå vad en bok, som vi ska ha som högläsningsbok, kommer att handla om.

Först diskuterade vi vad som menas med lässtrategin och vi tittade på vad som stod på tavlan om målet med lektionen och hur vi skulle gå tillväga när vi gör förutsägelser.

IMG_0639

Sedan samarbetade vi i par med några exempel på förutsägelser kring en annan bok. Vi diskuterade kvalitet i texterna och vad som gjorde en förutsägelse bättre än en annan. Tog man t ex hjälp av ledtrådar från rubrik och bild? Motiverade man sina förutsägelser? På vilket sätt motiverade man?

IMG_0642 IMG_0646

Därefter var det dags att i par förutspå vad boken ”Pojken som levde med strutsar” kommer att handla om. Vi skrev ner våra hypoteser på papper och läste sedan upp några exempel.

IMG_0644 IMG_0647 IMG_0649

Efter lovet är det dags att börja med boken. När vi har kommit en bit in i den ska vi ta fram våra förutsägelser. Läsa och reflektera kring dem och göra nya förutsägelser.

 

 

Instruerande texter

Under några veckor har vi lärt oss om instruerande texter. Vi har lärt oss om syfte, struktur, språkliga drag och vilka texter som är instruerande. När vi lär oss om olika texter så använder vi oss av cirkelmodellen inom genrepedagogiken. Läs gärna om det under fliken svenska i menyn på startsidan och klicka på skriva.

I veckan har vi börjat skriva egna instruerande texter. Vi ska skriva minst två var. Den ena texten ska vara ett recept och den andra texten ska vara en annan typ av instruerande text. De recept som är färdigskrivna och visas här är på äckliga häxsoppor.

IMG_0626 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0630 IMG_0631

IMG_0632 IMG_0633 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637

Måla som Carl Larsson

Idag tittade vi på en film från 1916. Den visade konstnären Carl Larsson med familj. Det var en film utan ljud, utan färg, lite hoppig och som spelades upp lite för snabbt. Mycket annorlunda från dagens filmer, men den fångade vårt intresse.

Före filmen studerade vi några konstverk av Carl Larsson. Vi diskuterade vad han målade, i vilken miljö osv. Vi såg att kläderna både på filmen och på målningarna liknade kläder från Emil i Lönneberga, att han gärna målade med akvarell, att motivet ofta var familj och hem, att de som målades av ofta gör något och att han målade mycket detaljrikt.

Nu ska var och en välja ut en av hans målningar och härma den. Uppgiften efter det blir att måla en modern Carl Larssonmålning. Hur hade hans konstverk sett ut om han gjort dem idag?

Titta gärna på filmen.

http://www.clg.se/start.aspx