månadsarkiv: mars 2014

analysförmåga – konsekvenser av upptäcktsresorna

Idag fortsatte vi med arbetet kring de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Tidigare har vi lärt oss om orsakerna till resorna. Läs gärna om det här.

Idag arbetade vi i par och uppgiften var att fundera över vad följderna blev av upptäcktsresorna. Vi skrev ner våra funderingar på minitavlor, hade en gemensam diskussion kring vad vi skrivit och sammanställde våra tankar. I morgon ska vi läsa texter om konsekvenser och också titta på en film om detta. Vi ska dessutom jämföra med våra egna funderingar.

Untitled_1

Vi hade en lång diskussion om vad kolonier är och vi tittade på världskartan för att förstå och bilda oss en uppfattning kring begreppet. I slutet av lektionen använde vi oss av exit passes, d v s vi fick en uppgift att besvara på varsin post it-lapp. Uppgiften var att förklara vad en koloni är.

IMG_0875

miljöbeskrivning – Bröderna Lejonhjärta – skapa inre bilder

En stor del av lektionerna i svenska ägnas för tillfället år berättande texter. Efter att ha lärt oss om en sådan texts språkliga uppbyggnad har vi kommit in på språkliga drag och typiska kännetecken. Just nu fokuserar vi på miljöbeskrivningar. En miljöbeskrivning hjälper oss att skapa inre bilder när vi läser. Den får oss att se, höra, känna, lukta och smaka på miljön som karaktärerna befinner sig i och där händelserna utspelas.

Idag läste vi ett utdrag ur Bröderna Lejonhjärta. Skorpan har kommit till Nagijala och har återförenats med sin bror Jonatan. Han får se Körsbärsdalen och stället där han ska bo och vi får följa med i Astrids Lindgrens beskrivning.

Vi upptäckte att författaren använde sig av sinnen vid miljöbeskrivningen. Syn, hörsel, lukt, känsel (känsla) och smak fanns med. När vi hade diskuterat texten var det dags att börja måla. Måla miljöbeskrivningen utifrån de inre bilder vi skapat utifrån texten.

analysförmåga – orsaker till och konsekvenser av…

I det centrala innehållet i LGR 11 står det under ämnet historia att undervisningen ska behandla:

– Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Som förberedelse för det här området har vi inledningsvis lärt oss vad världshaven och världsdelarna heter samt var de är placerade i förhållande till varandra. Vi har också tagit reda på hur man trodde att världsbilden såg ut innan man hade fått kunskapen om att jorden är rund och vi har dessutom jämfört de två världsbilderna.

Idag var det dags att ta reda på orsaker till varför upptäcktsresorna gjordes. Vi började med att fundera i par kring vad vi själva trodde kunde vara anledningen. Vi samlade sedan våra tankar på smartboarden och hade en diskussion kring dem. Det här kom vi fram till:

IMG_0859

Sedan var det dags att läsa en text som tog upp orsaker till varför upptäcktsresor gjordes. Vi gjorde egna stödstrukturer och skrev upp den information som vi hittade:

IMG_0862

Gemensamt sammanställde vi vad vi kommit fram till och jämförde våra tankar som vi hade före läsningen med det som kom fram under läsningen.

IMG_0860

Nästa steg är att följa med på Columbus, da Gamas och Magellans resor för att förstå upptäcktsresornas betydelse och konsekvenser av dem.

 

Redogöra i sin hemgrupp

Idag var det dags att träffas i sina hemgrupper och redogöra för de kunskaper och den förståelse man fått i sin expertgrupp kring en fråga. I ett tidigare inlägg kan man läsa om hur vi arbetar med hem- och expertgrupper. Alla var väl förberedda dels genom sitt engagemang i expertgruppen, dels genom förberedelse innan träffen i hemgruppen. Förberedelsen gick till så att man satt i sin expertgrupp, läste sina anteckningar och förtydligade och hjälpte varandra om det behövdes.

Hemgrupperna var utspridda i klassrummet, grupprummet och vid biblioteket och uppgiften var att var och en skulle redogöra, förklara, berätta och beskriva kring sin fråga. De andra skulle lyssna, ställa frågor och sammanfatta vad de fick reda på.

Här är exempel på vad grupperna kom fram till:

IMG_0841 IMG_0842 IMG_0840

 

 

Hem- och expertgrupper

Under några veckor har vi arbetat med ett kunskapsområde i  historia om skeenden och förändringar under Gustav Vasas regeringstid. Arbetet har omfattat t ex orsaker till hur Gustav Vasa kom till makten, historier om hans äventyr, konflikter och samarbete med Danmark och  hansan, orsaker och konsekvenser vad gäller reformationen, orsaker till uppror i riket och vilka konsekvenserna blev samt jämförelser med medeltid och vikingatid.

Nu är vi i slutskedet av arbetet och som en sista förberedelse inför ett prov, som vi ska ha nästa fredag, jobbar vi i hem- och expertgrupper.

Hem- och expertgrupper innebär att man tillhör två grupper. En hemgrupp, som är ens huvudgrupp, samt en expertgrupp där man träffar medlemmar från andra hemgrupper.

I expertgruppen arbetar man med en uppgift som man sedan ska redogöra för i sin hemgrupp. Man blir ”expert” i en fråga. Alltså kommer medlemmarna efter att ha jobbat i olika expertgrupper kunna delge varandra sina kunskaper i hemgrupperna. På det här sättet får man undersöka, beskriva, förklara, berätta, diskutera med andra, ta ansvar och dela med sig av sina kunskaper. Ett elevaktivt arbetssätt helt enkelt.

I klassen har vi expertgrupper som fokuserar på en provfråga var. Hjälpmedel för att kunna svara på frågan är t ex allt arbete kring kunskapsområdet som vi gjort fram till nu, filmer, texter och stödstrukturer.

Provet kommer att bestå av tre frågor:

  • Vad fick reformationen för konsekvenser?
  • Gustav Vasa stödde reformationen. Varför gjorde han det?
  • Vilka spår kan vi se i vår tid efter Gustav Vasas tid?

Expertgrupperna arbetar för fullt med sina respektive frågor och på tisdag är det dags att träffa sin hemgrupp igen för att delge varandra sina kunskaper.

 

Självskattning – lässtrategier

I klassen arbetar vi mycket med att utveckla vår läsförståelse. Till vår hjälp har vi lässtrategierna att förutspå, att reda ut oklarheter, att ställa frågor, att sammanfatta och att skapa inre bilder. Strategierna är redskap, verktyg eller medel som vi använder oss av för att förstå olika typer av texter.

Idag var det dags att reflektera över om vi använder oss av strategierna och i vilken grad vi gör det. Därför fick vi fylla i varsin matris, där de olika strategierna fanns med. Matrisen ser ut så här:

IMG_0827

Vi markerade med överstrykningspenna var vi tycker att vi befinner oss i vår utveckling och om ett tag är det dags att göra en ny självbedömning för att göra progressionen i läsutvecklingen synlig.

In the shop – kommunikativ förmåga

Hur talar man om att man vill köpa ett par jeans? Hur talar man om vilken storlek man har? Hur frågar man efter vad något kostar? Det har vi tränat på den här veckan.

Två och två har vi skrivit dialoger, där den ena ska ha rollen som ”customer” och den andra som ”shop assistant”.

Efter skrivandet tränade vi på dialogerna så att vi skulle kunna framföra dem för resten av klassen.

Här är några av de nedskrivna dialogerna:

IMG_0818 IMG_0819 IMG_0820 IMG_0821

 

Och framförandena blev superbra!

författarbesök, läsa och sammanfatta

Längre fram i vår kommer vi att få författarbesök av Lena Lilleste. Nu förbereder vi oss inför besöket genom att läsa böcker som hon har skrivit. Alla i klassen läser en bok ur serien om Tommy och Flisen. Tommy- och Flisenböckerna tillhör deckargenren.

Medan vi läser fyller vi också i en berättelsekarta. Med hjälp av den ska vi sammanfatta boken så att andra som inte läst den kan få reda på vad den handlar om. På så sätt kommer vi att vara väl förberedda när det väl är dags för besöket.

Här är några av böckerna vi läser:

IMG_0800 IMG_0803 IMG_0808 IMG_0813

Här är några av berättelsekartorna. De är inte färdiga än utan bara påbörjade.

IMG_0801 IMG_0804 IMG_0807 IMG_0809 IMG_0812

Vi passar också på att ägna oss åt att skriva och lära oss om berättande texter de kommande veckorna och då fokuserar vi naturligtvis på hur man skriver spännande berättelser.