Kategoriarkiv: återberättande texter

Återberättande texter om vårfirandet på skolan

Nu har vi skrivit igen och publicerat här på bloggen. Den här gången har vi skrivit återberättande texter om vårfirandet som vi fyror hade på skolan i samband med Valborgsmässoafton. Har du lust att läsa och kommentera?

Innan vi skrev texterna fick vi göra varsin planering. Sedan skrev vi våra texter och utifrån en checklista såg vi till att vi fått med det som kännetecknar en återberättande text. Vi fick feedback av vår lärare i form av two stars and a wish. Sen förbättrade vi våra texter utifrån vad vi fick på vår wish.

Det här skulle vi ha med:

rubrik (som talar om vad texten handlar om)

inledning (när? vem? var? varför? vad?)

tidsföljd (händelserna i kronologisk ordning)

tidsord (variation)

verb i preteritum (åkte, sprang, lekte)

pronomen (jag, han, hon, vi)

detaljer och kommentarer (ge mycket information)

Så här blev våra texter:

Jennifers text

Victors text

Olivers text

Josefins text

Emma S text

Freddies text

Filips text

Viggos text

Hosseins text

Livs text

Emma P text

Novas text

Adams text

Blinkas text

Antons text

Melvins text

Alfons text

Neos text

Yolinas text

 

Återberätta läst bok

Vi har under flera veckor läst en bok gemensamt som heter Flickan utan minne.  Den är skriven av Petter Lidbeck. Just nu håller vi på att skriva varsin återberättande text baserad på boken. En del är färdiga och några håller på.

De återberättande texterna ska innehålla:

  • rubrik
  • inledning
  • händelser i kronologisk ordning
  • verb i preteritum
  • sambandsord för tid

Här kommer några exempel och fler kommer en annan dag.

IMG_0468IMG_0469

 

IMG_0474IMG_0475

 

IMG_0470

 

IMG_0479 IMG_0481 IMG_0482

Hitta kvalitet i texter

Idag har vi arbetat med att hitta kvalitet i texter. Vi hade tre exempel på tidningsartiklar som alla handlade om samma sak, men som var skrivna med olika kvalitet.

Uppdraget var att placera rätt ”mun” vid rätt text. För att göra det var vi tvungna att använda våra kunskaper om tidningsartiklar och till vår hjälp hade vi också en checklista.

Vi arbetade först två och två. Sedan diskuterade vi i helklass om varför vi placerade texterna och munnarna som vi gjorde. En diskussion som handlade om rubrikens uppgift, vad en ingress ska innehålla osv.

Nu finns alla exempel på vår kunskaps- och kvalitetstrappa i klassrummet.

IMG_0454

exit passes

Den texttyp vi lär oss om för tillfället är återberättande texter. Vi fokuserar på tidningsartiklar och arbetet kommer utmynna i att var och en skriver egna artiklar.

Hittills har vi lärt oss om layout, vad som gör en rubrik intressant, ingress och brödtext. Vi har lärt oss de språkliga dragen som kännetecknar texten, dvs kronologisk ordning, verb i preteritum, sambandsord för tid, pronomen i tredje person och att man återger vad någon säger med direkt eller indirekt tal.

Just direkt och indirekt tal fokuserade vi på idag. I slutet av lektionen fick eleverna skriva på var sin post-it lapp vad de trodde målet för lektionen hade varit, dvs vad de skulle lära sig.  Det är en bra övning för både mig och eleverna. De får reflektera kring sitt lärande och jag får bevis för om undervisningen har gått hem eller inte.

IMG_0452