Kategoriarkiv: berättande texter

Vi har skrivit fabler och gjort filmer

Under några veckor har vi lärt oss om berättande texter, deras språkliga drag och språkliga uppbyggnad. Vi har fokuserat på fabler. Vi har läst en massa fabler, lärt oss om sensmoral, hur inledningar skrivs, om händelser och problem, verb i preteritum och sambandsord för tid. Vi har planerat och skrivit fabler samt gjort filmer. Här kommer de tre första. Fler kommer att publiceras allteftersom de blir färdiga.

träna på att styckeindela

Alla längre texter behöver styckeindelas. Idag ägnade vi en lektion åt att träna på detta. Styckeindelning är inte något nytt för klassen, men för att behärska färdigheten och kunna tillämpa den behövs det mycket träning. Därför fokuserade vi lite extra på detta idag.

Vi började med att titta på tre texter. Texternas innehåll var helt identiska, men struktureringen skiljde sig åt. Vi läste gemensamt texten och efter det diskuterade vi på vilka olika sätt texterna var strukturerade och hur en styckeindelad text kan se ut med indrag eller blankrad.

Sedan tittade vi på en kort film om styckeindelning. Den finns i ett tidigare blogginlägg. Vi diskuterade, utifrån filmen, när man tar nytt stycke och läste sedan gemensamt en till text, där de olika styckena var markerade och där det också stod vad som gjorde att det blev nytt stycke.

Efter det var det dags att läsa en text som saknade styckeindelning. Texten lästes gemensamt och efter det satt vi i par och resonerade och delade in texten i stycken för att slutligen ta upp det i helklass.

från enkla till komplexa meningar

Idag har vi övat på att skriva meningar. Vi arbetar med texttypen berättande text och håller på med språkliga drag som kännetecknar denna texttyp.

En berättande text behöver både långa och korta meningar, enkla och komplexa, sammansatta och uppbyggda för att bli intressant och varierande och därför tränade vi på just detta.

Vi började med att titta på olika typer av meningar och diskuterade vad som kännetecknade meningstyperna, vad de hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. I par tränade vi på att skriva olika typer av meningar. Vi skrev dem på minitavlor och vi lyfte upp exempel i helklass som vi samtalade kring.

Vi gjorde om enkla meningar till uppbyggda, vi satte ihop två meningar till en sammansatt osv. I morgon fortsätter arbetet. Då ska vi förbättra en text genom att bygga ut dess meningar.

 

Beskriva miljöer

Vi tränar på att utveckla förmågan att skriva miljöbeskrivningar, miljöbeskrivningar som skapar inre bilder hos läsaren. I förra veckan läste vi en text ur Bröderna Lejonhjärta och målade sen våra inre bilder utifrån texten. Det kan du läsa om här och här.

Nu har vi skrivit egna miljöbeskrivningar. Först bestämde vi oss för vilka platser vi skulle beskriva. Efter det planerade vi beskrivningarna med hjälp av ett sådant här papper:

IMG_0897 IMG_0911

Sedan var det dags att skriva miljöbeskrivningarna. Vi försökte att skriva på ett sådant sätt att vi inte skrev ut namnet på platsen, som tex stand, flygplats, skog eller djuraffär. Istället försökte vi skriva på ett sådant sätt så att den som läser eller hör texterna ska kunna lista ut platserna. Så här blev de:

IMG_0899 IMG_0900 IMG_0901 IMG_0902 IMG_0903 IMG_0904 IMG_0905 IMG_0906 IMG_0907 IMG_0908 IMG_0909 IMG_0910

IMG_0912

Idag har vi läst upp för varandra i grupper för att få ta del av varandras miljöbeskrivningar. Vi diskuterade vad vi såg framför oss när vi hörde texterna och berättade för varandra vilka miljöer vi trodde att var och en hade beskrivit.