Kategoriarkiv: budskap

Berättelseschema – ett verktyg för att sammanfatta

Idag tränade vi på lässtrategin att sammanfatta. Den här gången handlade det om att läsa en  saga ”Prinsessan på ärten” av H C Andersen. Vi började med att påminna oss om att jag för några dagar sedan hade läst en annan saga och visat hur jag gjorde för att kunna sammanfatta den.

Sagan jag hade modellerat kring heter Grötgrytan. Vi påminde oss om hur jag hade gått tillväga med att först läsa rubriken ”Grötgrytan” och mina funderingar kring vad sagan skulle handla om. Jag läste sedan sagan och visade ett berättelseschema som jag också fyllde i. Schemat var uppdelat i spalter och jag resonerade kring vad som hände först, i mitten och i slutet, vilka personer som var inblandade och vilken miljö händelserna och personerna befann sig i. Jag fyllde i berättelseschemat och visade också tre bilder som jag hade målat till de olika delarna i schemat.

IMG_0852 IMG_0849

Idag var uppgiften att sammanfatta en saga tillsammans med en kompis. Vi resonerade först tillsammans kring rubriken ”Prinsessan på ärten” och tog upp några ord i texten som eventuellt kunde hindra vår läsning. Sedan läste vi sagan två och två. Vi fyllde i berättelseschemat genom att i par resonera kring innehållet. Utifrån vad vi skrev målade vi också bilder.

IMG_0877 IMG_0878 IMG_0881 IMG_0882

IMG_0879IMG_0880 IMG_0883 IMG_0884

IMG_0885 IMG_0886 IMG_0887 IMG_0888

IMG_0889IMG_0890 IMG_0891 IMG_0892

IMG_0893 IMG_0894 IMG_0895 IMG_0896

 

Nu återstår att jämföra våra sammanfattningar och bilder och ha en gemensam diskussion kring texten.

 

 

Olika typer av bilder

Idag har vi studerat olika typer av bilder: nyhetsbild, faktabild, reklambild och konstbild.

Eleverna fick titta på fyra bilder och bestämma sig för vilken de tyckte tillhörde vilken kategori. Efter det samtalade vi om hur de hade valt och varför. Vi diskuterade också syftet med de olika bilderna och vad de olika bilderna vill förmedla för budskap.

IMG_0467