Kategoriarkiv: digitala verktyg och tekniker

Nyhetsprogram i iMovie

Under några veckor har vi lärt oss om jordens inre processer och hur vulkanutbrott och jordskalv uppstår. Förutom att se på filmer, läsa texter, redovisa om antingen vulkanutbrott eller jordskalv och skriva förklarande texter, skulle vi visa vad vi lärt oss genom att göra nyhetsprogram i iMovie om en katastrof.

I programmen skulle det vara intervjuer med en drabbad, en expert och med statsministern för att få med olika perspektiv på katastrofen. Titta gärna på nyhetsprogrammen, men dela inte länkarna, då vi har valt att lägga dem olistade på youtube.

nyhetsprogram om naturkatastrofer

Under en tid har vi lärt oss om naturens inre processer, t ex hur vulkanutbrott och jordskalv uppstår och deras påverkan på natur, samhälle och människa.

Sista uppgiften inom detta område är att du ska visa dina kunskaper genom att göra ett nyhetsprogram i iMovie. Du och tre kompisar kommer att få göra reportage om en katastrof som skett i ett samhälle.

Ni ska planera ert nyhetsprogram i Popplet. Tankekartan kommer att vara ett stöd för er när ni sedan gör nyhetsprogrammet.

Det här ska finnas med i den färdiga filmen:

  • Ett reportage där en som bor i samhället intervjuas om det inträffade.
  • Ett reportage där en expert på området uttalar sig om varför katastrofen hände.
  • Ett reportage där statsministern beskriver på vilket sätt de drabbade ska få hjälp.

Titta på de här klippen för att få inspiration:
Vi får vänja oss vid naturkatastrofer

Miljardnota för skogsbranden i Bergslagen

Tvärsnytt

Vi kommer publicera era nyhetsprogram på bloggen.

Här får du ytterligare instruktioner:

 

Bilda partier

Efter några veckors arbete om demokrati, demokratiska beslutsprocesser, val och politiska partier, riksdag och regering har vi kommit fram till att bilda egna partier med egna vallöften. Då kommer vi att ha nytta av alla begrepp vi lärt oss, diskussioner vi haft, filmer vi tittat på och texter vi läst.

Det kommer gå till så här att du tillsammans med dina kamrater ska bilda ett parti. Ni kommer bl a att få hitta på partinamn och partisymbol samt ta ställning till vad ert parti ska ha för åsikter om skolan, miljön och sjukvården.

Efter ni har pratat ihop er, kommit överens och skrivit en planering är det dags att börja skapa. Ni ska skriva vallöftena i Book Creator, där både bilder och text ska finnas med. Ni ska göra valaffischer i Phoster och på vanliga stora papper, där partiets åsikter tydligt framgår.  De grupper som hinner ska också tillverka valsedlar. Ni kommer att få presentera partiets vallöften och argumentera för varför man ska rösta på just ert parti. Slutligen ska ni publicera ert arbetet från planering till slutprodukt på bloggen.

 

 

Presentera information i Padlet

Sedan skolstarten har vi arbetat med ett kunskapsområde om demokrati, demokratiska beslutsprocesser, val, partier, riksdag och regering. Efter att ha lärt oss en hel del om demokrati, beslutsprocesser och riksdag var det idag dags för de olika partierna.

Vi skulle i grupper ta reda på lite information om de olika partierna och för att göra informationen tillgänglig för alla på en gång publicerade grupperna sina inlägg i Padlet. Vill du se hur det blev kan du titta här

 

padlet – synliggör allas förståelse och tankar

Idag inledde vi ett nytt kunskapsområde som du kan läsa om här. Under dagens lektioner i so har vi därför fokuserat på den begreppsliga förmågan. Vi har tränat på att förstå och förklara begrepp som har med demokrati att göra. Varför har vi då gjort det?Jo, för att det blir lättare att arbeta med ett kunskapsområde om man har förståelse och är förtrogen med de ämnesspecifika orden.

Vi har just tränat. Vid det här tillfället har vi tittat på film, diskuterat och slutligen använt padlet, en vägg, eller som ett papper på webben, som vi kan fylla tillsammans med våra svar, åsikter, beskrivningar mm. Vid ett senare tillfälle i slutet av området kommer vi få visa att vi verkligen kan och förstår begreppen. Idag har vi synliggjort så att vi vet vilka begrepp vi behöver förtydliga tillsammans och vilka vi är säkra på när vi fortsätter arbetet imorgon.

IMG_1327 IMG_1324

Book Creator – samspel mellan text, ljud, bild och film

Idag har vi använt oss av Book Creator, som är en app för att skapa böcker, där text, ljud, bild och film kan läggas in på de olika boksidorna.

Varför gjorde vi detta?

I LGR 11 kan man läsa att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, de ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, de ska få skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, de ska få fotografera och filma.

Book Creator låter oss göra mycket av ovanstående därför föll valet på det den här gången.

Vad skulle då våra böcker innehålla?

Under en tid har vi lärt oss om Sveriges nationella minoriteter. Vilka minoriteterna är, vilka rättigheter de har och vilka språk de talar. Under arbetets gång har vi tittat på filmer om ungdomar som tillhör minoriteterna och vi har fått ta del av deras liv, traditioner och tankar. Vi har lärt oss olika begrepps betydelse som t ex rättighet, fördom, tradition, ursprungsbefolkning, diskriminering och empati och använt oss av begreppen vid värderingsövningar, diskussioner och vid inhämtande av fakta. Därför skulle våra böcker innehålla en presentation av oss själva, vilka vi är, var vi kommer ifrån och traditioner vi firar och för att knyta ihop med ett ämne till så skulle böckerna göras på engelska.

Vi började med att lära oss hur man använder Book Creator på iPads och tittade på ett exempel på vad boken skulle kunna innehålla. Sedan var det dags att planera innehållet i  våra böcker. Det gjorde vi genom att vika vita A4-papper på mitten och sätta ihop dem till en bok. Sedan skrev vi stödord på engelska om vad varje sida skulle innehålla, d v s stödord för text, bild eller kort video.

När detta var klart var det dags att börja skapa i Book Creator. Texter skrevs, texter lästes in, foton togs och filmer gjordes.

Här är några bilder från arbetet:

IMG_1106 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1111IMG_1112 IMG_1113

När vi är färdiga ska vi visa upp böckerna för varandra. Vi ska ge varandra feedback i form av two stars and a wish. Vi ska spara böckerna så att vi kan jämföra hur vi skrev och talade engelska i slutet av femman med hur vi skriver och talar när vi gått ett tag i sexan och vi kommer utvärdera sättet att arbeta på.

Skapa egna filmtrailers

Vilken kreativ dag vi har haft idag! Vi har skapat filmtrailers i Hollywoodstil med hjälp av iMovie.

Egentligen startade vi projektet igår, då vi fick målet att presentera vår skola. Förutsättningarna var att använda digitala tekniker och verktyg, i det här fallet iMovie.

Vi delades in i par och sedan presenterades de olika mallar som vi hade att välja bland, allt från romantik till skräck.

Efter det valde vi ut vilken mall vi skulle använda och sedan planerade vi vilka delar av skolan som skulle finnas med och själva storyn.

Idag gjorde vi våra filmtrailers. Först gick vi igenom hur man använder iMovie och sedan var det dags att skapa i de olika mallarna. De färdiga projekten har vi lagt ut på vår lärplattform, men här kommer några bilder som visar lite från arbetet och våra trailers:

IMG_1027IMG_1028 IMG_1029 IMG_1032 IMG_1034 IMG_1036 IMG_1037 IMG_1041 IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045