Kategoriarkiv: engelska

Book Creator – samspel mellan text, ljud, bild och film

Idag har vi använt oss av Book Creator, som är en app för att skapa böcker, där text, ljud, bild och film kan läggas in på de olika boksidorna.

Varför gjorde vi detta?

I LGR 11 kan man läsa att varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, de ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, de ska få skapa texter där ord, bild och ljud samspelar, de ska få fotografera och filma.

Book Creator låter oss göra mycket av ovanstående därför föll valet på det den här gången.

Vad skulle då våra böcker innehålla?

Under en tid har vi lärt oss om Sveriges nationella minoriteter. Vilka minoriteterna är, vilka rättigheter de har och vilka språk de talar. Under arbetets gång har vi tittat på filmer om ungdomar som tillhör minoriteterna och vi har fått ta del av deras liv, traditioner och tankar. Vi har lärt oss olika begrepps betydelse som t ex rättighet, fördom, tradition, ursprungsbefolkning, diskriminering och empati och använt oss av begreppen vid värderingsövningar, diskussioner och vid inhämtande av fakta. Därför skulle våra böcker innehålla en presentation av oss själva, vilka vi är, var vi kommer ifrån och traditioner vi firar och för att knyta ihop med ett ämne till så skulle böckerna göras på engelska.

Vi började med att lära oss hur man använder Book Creator på iPads och tittade på ett exempel på vad boken skulle kunna innehålla. Sedan var det dags att planera innehållet i  våra böcker. Det gjorde vi genom att vika vita A4-papper på mitten och sätta ihop dem till en bok. Sedan skrev vi stödord på engelska om vad varje sida skulle innehålla, d v s stödord för text, bild eller kort video.

När detta var klart var det dags att börja skapa i Book Creator. Texter skrevs, texter lästes in, foton togs och filmer gjordes.

Här är några bilder från arbetet:

IMG_1106 IMG_1108 IMG_1110 IMG_1111IMG_1112 IMG_1113

När vi är färdiga ska vi visa upp böckerna för varandra. Vi ska ge varandra feedback i form av two stars and a wish. Vi ska spara böckerna så att vi kan jämföra hur vi skrev och talade engelska i slutet av femman med hur vi skriver och talar när vi gått ett tag i sexan och vi kommer utvärdera sättet att arbeta på.

Arbeta med lässtrategier på engelsklektionerna

Under några veckor har vi läst en bok på engelsklektionerna. Boken heter Respect och är skriven av Michaela Morgan. I går läste vi ut boken och idag har vi skrivit var sin book report.  Lite längre ner kan du läsa dem.

IMG_1025

Medan vi arbetade med boken använde vi oss av lässtrategierna att förutspå, reda ut oklarheter, skapa inre bilder, sammanfatta och ställa frågor. Allt för att få en så stor läsupplevelse som möjligt.

Vi började med att förutspå vad vi trodde boken skulle handla om. Titeln, bilden på framsidan och baksidestexten hjälpte oss. Vi diskuterade också några frågor utifrån titel, bild och baksidestext.

Vi läste en del kapitel två och två, en del enskilt och något kapitel lästes högt av vår lärare. Till varje kapitel hade vi frågor att besvara. En del frågor handlade om att förstå vad uttryck betyder, en del var frågor på raderna, mellan raderna eller bortom raderna, en del frågor handlade om att kunna beskriva.

Frågorna besvarades antingen enskilt eller i par och vi redovisade och diskuterade dem i grupp eller i helklass. Vi förutspådde också under läsningen.

Slutligen skrev vi en book report, som inleddes med att vi diskuterade handling, karaktärer, platser som förekom och vad vi gillade bäst med boken. Sedan arbetade var och en med sin book report på egen hand. Då fick vi också möjlighet att sammanfatta och måla våra inre bilder.

IMG_1012 IMG_1013 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1017 IMG_1018 IMG_1019 IMG_1020

IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023

In the shop – kommunikativ förmåga

Hur talar man om att man vill köpa ett par jeans? Hur talar man om vilken storlek man har? Hur frågar man efter vad något kostar? Det har vi tränat på den här veckan.

Två och två har vi skrivit dialoger, där den ena ska ha rollen som ”customer” och den andra som ”shop assistant”.

Efter skrivandet tränade vi på dialogerna så att vi skulle kunna framföra dem för resten av klassen.

Här är några av de nedskrivna dialogerna:

IMG_0818 IMG_0819 IMG_0820 IMG_0821

 

Och framförandena blev superbra!

English stories

Nu skriver vi berättelser på engelska. Lite längre ner kommer några exempel på färdigskrivna berättelser. Innan de blev så här bra förberedde vi oss för själva skrivandet.

Först gjorde vi varsin tankekarta över vad berättelsen skulle innehålla, t ex vilka personer som skulle vara med, vad som skulle hända och i vilken miljö.

När tankekartan var färdig berättade vi med hjälp av den om vår berättelse för en kompis. Kompisen gav feedback på planeringen.

Sedan var det dags att börja skriva. Först skrev vi förhand i vår skrivbok. Därefter läste vår lärare igenom texten och gav feedback. Efter det skrev vi berättelserna på datorn.

IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0659 IMG_0658

IMG_0654 IMG_0655 IMG_0656 IMG_0657

Minitavlor…

Ibland använder vi oss av minitavlor i klassrummet. Vi har varsin vit tavla och en penna. När vi arbetar med t ex hur man bildar plural på engelska, skriver alla samtidigt ordet på tavlan och håller upp så att läraren kan se. Läraren får en överblick om alla har förstått och hänger med, och alla är aktiva hela tiden. Vi måste reflektera över vilka regler som finns när man bildar plural och använda oss av reglerna. Vi är alla aktiva och lär oss.

IMG_0552

 

Ask the way

I veckan har vi övat mycket på att fråga efter, och förklara vägen till olika platser. Vi har haft en karta på vår smartboard och en av oss har gått fram till den och fyllt i vägen som de andra har förklarat. Det har vi gjort flera gånger.

T ex:

  • Excuse me, where´s the post office, please?
  • Walk along Queen´s  Street.
  • Turn right into High Street.
  • Walk along High Street.
  • Turn right into Church Street.
  • The post office is on your left opposite the library.

IMG_0499