Kategoriarkiv: exit passes

analysförmåga – konsekvenser av upptäcktsresorna

Idag fortsatte vi med arbetet kring de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. Tidigare har vi lärt oss om orsakerna till resorna. Läs gärna om det här.

Idag arbetade vi i par och uppgiften var att fundera över vad följderna blev av upptäcktsresorna. Vi skrev ner våra funderingar på minitavlor, hade en gemensam diskussion kring vad vi skrivit och sammanställde våra tankar. I morgon ska vi läsa texter om konsekvenser och också titta på en film om detta. Vi ska dessutom jämföra med våra egna funderingar.

Untitled_1

Vi hade en lång diskussion om vad kolonier är och vi tittade på världskartan för att förstå och bilda oss en uppfattning kring begreppet. I slutet av lektionen använde vi oss av exit passes, d v s vi fick en uppgift att besvara på varsin post it-lapp. Uppgiften var att förklara vad en koloni är.

IMG_0875

exit passes och adjektiv

Idag har vi lärt oss om ordklassen adjektiv. Målet med lektionen var att vi vid lektionens slut skulle kunna förklara vad ett adjektiv är. Det skulle vi göra med hjälp av exit passes, d v s att vi skrev ner vår förklaring på en lapp som vi gav till läraren i slutet av lektionen.

Lektionen började med att vi såg en instruktionsfilm om adjektiv. Sedan lyssnade vi på adjektivlåten från UR:s grammatikbolaget. Vi hade sett hela programmet vid ett tidigare tillfälle när vi lärde oss att skriva argumenterande texter och arbetade med synonymer.

Vi sammanfattade sedan på tavlan vad vi vet om adjektiv. Sedan var det dags att beskriva substantiv med hjälp av adjektiv. På miniwhiteboardtavlorna fick vi skriva adjektiv till ord som t ex bil och flicka.

Sedan var det dags att komparera adjektiv. Ordet skrevs i positivformen på tavlan och vi fick skriva de två andra formerna på våra minitavlor. Vi upptäckte att adjektiv kompareras olika.

Här är våra exit passes:

IMG_0760

 

 

exit passes

Den texttyp vi lär oss om för tillfället är återberättande texter. Vi fokuserar på tidningsartiklar och arbetet kommer utmynna i att var och en skriver egna artiklar.

Hittills har vi lärt oss om layout, vad som gör en rubrik intressant, ingress och brödtext. Vi har lärt oss de språkliga dragen som kännetecknar texten, dvs kronologisk ordning, verb i preteritum, sambandsord för tid, pronomen i tredje person och att man återger vad någon säger med direkt eller indirekt tal.

Just direkt och indirekt tal fokuserade vi på idag. I slutet av lektionen fick eleverna skriva på var sin post-it lapp vad de trodde målet för lektionen hade varit, dvs vad de skulle lära sig.  Det är en bra övning för både mig och eleverna. De får reflektera kring sitt lärande och jag får bevis för om undervisningen har gått hem eller inte.

IMG_0452