Kategoriarkiv: grupparbete

Nyhetsprogram i iMovie

Under några veckor har vi lärt oss om jordens inre processer och hur vulkanutbrott och jordskalv uppstår. Förutom att se på filmer, läsa texter, redovisa om antingen vulkanutbrott eller jordskalv och skriva förklarande texter, skulle vi visa vad vi lärt oss genom att göra nyhetsprogram i iMovie om en katastrof.

I programmen skulle det vara intervjuer med en drabbad, en expert och med statsministern för att få med olika perspektiv på katastrofen. Titta gärna på nyhetsprogrammen, men dela inte länkarna, då vi har valt att lägga dem olistade på youtube.

nyhetsprogram om naturkatastrofer

Under en tid har vi lärt oss om naturens inre processer, t ex hur vulkanutbrott och jordskalv uppstår och deras påverkan på natur, samhälle och människa.

Sista uppgiften inom detta område är att du ska visa dina kunskaper genom att göra ett nyhetsprogram i iMovie. Du och tre kompisar kommer att få göra reportage om en katastrof som skett i ett samhälle.

Ni ska planera ert nyhetsprogram i Popplet. Tankekartan kommer att vara ett stöd för er när ni sedan gör nyhetsprogrammet.

Det här ska finnas med i den färdiga filmen:

  • Ett reportage där en som bor i samhället intervjuas om det inträffade.
  • Ett reportage där en expert på området uttalar sig om varför katastrofen hände.
  • Ett reportage där statsministern beskriver på vilket sätt de drabbade ska få hjälp.

Titta på de här klippen för att få inspiration:
Vi får vänja oss vid naturkatastrofer

Miljardnota för skogsbranden i Bergslagen

Tvärsnytt

Vi kommer publicera era nyhetsprogram på bloggen.

Här får du ytterligare instruktioner:

 

Bilda partier

Efter några veckors arbete om demokrati, demokratiska beslutsprocesser, val och politiska partier, riksdag och regering har vi kommit fram till att bilda egna partier med egna vallöften. Då kommer vi att ha nytta av alla begrepp vi lärt oss, diskussioner vi haft, filmer vi tittat på och texter vi läst.

Det kommer gå till så här att du tillsammans med dina kamrater ska bilda ett parti. Ni kommer bl a att få hitta på partinamn och partisymbol samt ta ställning till vad ert parti ska ha för åsikter om skolan, miljön och sjukvården.

Efter ni har pratat ihop er, kommit överens och skrivit en planering är det dags att börja skapa. Ni ska skriva vallöftena i Book Creator, där både bilder och text ska finnas med. Ni ska göra valaffischer i Phoster och på vanliga stora papper, där partiets åsikter tydligt framgår.  De grupper som hinner ska också tillverka valsedlar. Ni kommer att få presentera partiets vallöften och argumentera för varför man ska rösta på just ert parti. Slutligen ska ni publicera ert arbetet från planering till slutprodukt på bloggen.

 

 

elevens val – vi fördjupar våra kunskaper

Under några dagar har vi elevens val på skolan. Eleverna håller på med lite olika projekt. I klassen är det flera elever som skapar en sameby. Kanske är de inspirerade av vårt pågående arbete i svenska och so om Sveriges nationella minoriteter. Deras sameby innehåller hus, kåtor, inhägnad för renar, renar, lasso, öppen eld mm.

IMG_1056IMG_1057IMG_1062 IMG_1063

En annan grupp gör en film i iMovie. Kanske är de inspirerade av gårdagens trailers. De började med att skriva manus till filmen och tränade på att sminka varandra för att sedan gå över till själva filmandet.

IMG_1051IMG_1061

En del målar med kol, något som vi ägnat några lektioner åt förut när vi tecknade porträtt.  Någon skriver på en berättelse och har gjort en planering efter en berättande texts språkliga uppbyggnad. Någon läser och utifrån läsandet används lässtrategin att skapa inre bilder och målar upp sin bild av miljö, huvudperson mm.

IMG_1059IMG_1053IMG_1052IMG_1060

De olika projekten leder till en fördjupad kunskap och befästning av sådant vi arbetat eller arbetar med.

Vi följer en arbetsgång som ser ut så här:

IMG_1047

 

Slutligen kommer alla att få presentera sina färdiga produkter för varandra.

 

Skapa egna filmtrailers

Vilken kreativ dag vi har haft idag! Vi har skapat filmtrailers i Hollywoodstil med hjälp av iMovie.

Egentligen startade vi projektet igår, då vi fick målet att presentera vår skola. Förutsättningarna var att använda digitala tekniker och verktyg, i det här fallet iMovie.

Vi delades in i par och sedan presenterades de olika mallar som vi hade att välja bland, allt från romantik till skräck.

Efter det valde vi ut vilken mall vi skulle använda och sedan planerade vi vilka delar av skolan som skulle finnas med och själva storyn.

Idag gjorde vi våra filmtrailers. Först gick vi igenom hur man använder iMovie och sedan var det dags att skapa i de olika mallarna. De färdiga projekten har vi lagt ut på vår lärplattform, men här kommer några bilder som visar lite från arbetet och våra trailers:

IMG_1027IMG_1028 IMG_1029 IMG_1032 IMG_1034 IMG_1036 IMG_1037 IMG_1041 IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045

 

 

nationella minoriteter – begreppslig förmåga

Idag började vi med ett nytt arbetsområde i svenska och so som kommer handla om nationella minoriteter.

Vi startade upp lektionen med att i grupper om fyra diskutera olika begrepp. Begreppen var skrivna på lappar, som låg med den skrivna sidan vänd neråt, utspridda på respektive grupps bord.

En i gruppen drog en lapp och läste upp ordet. Begreppet skulle diskuteras och vad gruppen trodde eller tyckte ordet betydde skulle skrivas ner på ett papper. Sedan drog nästa person i gruppen en till lapp osv. Begrepp som t ex minoritet, immigration, invandring, tolerans, respekt, empati och yttrandefrihet fanns med bland orden.

IMG_0992 IMG_0993

Efter en stund  avbröt vi övningen och tog gruppvis upp exempel på begrepp de skrivit och diskuterat kring. Ville någon grupp berätta något mer kopplat till begreppet så gjordes det.

Nästa uppgift var att para ihop begrepp med rätt beskrivning. Grupperna diskuterade och sedan fick en grupp gå fram till smartboarden och dra beskrivningarna till begreppen. De andra grupperna fick gå fram och ändra om de ville. Utifrån detta hade vi en diskussion om begreppen minoritet, nationell minoritet och ursprungsbefolkning.

IMG_0994

Sedan var det dags att i grupp diskutera tre frågor:

Har vi några minoriteter i  Sverige? Ge exempel.

Har vi några nationella minoriteter i Sverige? Vilka?

Har vi någon ursprungsbefolkning?

Svaren samlade vi på tavlan.

I morgon fortsätter arbetet. Då ska vi rikta in oss på analysförmågan. Det kommer vi göra genom att titta på bilder och film om samer, diskutera frågor som tar upp likheter och skillnader i vår miljö och deras, likheter och skillnader i sätt att leva och traditioner.

 

Redogöra i sin hemgrupp

Idag var det dags att träffas i sina hemgrupper och redogöra för de kunskaper och den förståelse man fått i sin expertgrupp kring en fråga. I ett tidigare inlägg kan man läsa om hur vi arbetar med hem- och expertgrupper. Alla var väl förberedda dels genom sitt engagemang i expertgruppen, dels genom förberedelse innan träffen i hemgruppen. Förberedelsen gick till så att man satt i sin expertgrupp, läste sina anteckningar och förtydligade och hjälpte varandra om det behövdes.

Hemgrupperna var utspridda i klassrummet, grupprummet och vid biblioteket och uppgiften var att var och en skulle redogöra, förklara, berätta och beskriva kring sin fråga. De andra skulle lyssna, ställa frågor och sammanfatta vad de fick reda på.

Här är exempel på vad grupperna kom fram till:

IMG_0841 IMG_0842 IMG_0840