Formativ bedömning

Forskning visar att de effektivaste läreffekterna skapas genom formativ bedömning eller bedömning för lärande. Den stödjer elevernas lärande och utvecklar lärarens undervisning.

De senaste åren har jag varit samtalsledare i BFL och under den tiden har jag utvecklat ett brinnande intresse för formativ bedömning. Det märks framförallt i mitt arbete med eleverna.

Följ oss gärna.