Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Självbedömning

I LGR11 står det i andra kapitlet under betyg och bedömning att skolans mål är att varje elev ska utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat.

I kursplanerna i samma bok kan man i flera ämnen läsa att eleven ska kunna ge omdömen om sin egen arbetsinsats, ge omdömen om texters innehåll och kunna göra jämförelser mellan egna och andras resultat.

För att utveckla denna förmåga måste man få träna på den. Det handlar om att se sitt eget lärande, var man befinner sig i förhållande till målet och vad nästa steg är för att komma närmare målet.

I klassen tar vi hjälp av kunskaps- och kvalitetstrappan. Den är ett konkret verktyg för att visa var man befinner sig och se skillnad på kvalitet. Eleverna får själva värdera var de befinner sig i trappan, reflektera över varför de är just där och hur de ska komma vidare eller vad de ska göra för att fortsätta vara på överst trappsteget. Jag gör också en bedömning och sedan jämför vi och har en diskussion. Nästan alltid tycker vi samma! Trappan konkretiserar för eleverna och de har möjlighet att äga sin egen lärprocess.

Checklistor är också bra vid självbedömning precis som vid kamratbedömning. Eleven får själv kontrollera om allt är med som ska vara med. Här finns det också en lärsituation. Eleven lär sig att reflektera, koppla till sitt eget lärande och det blir tydligt vad som är viktigt för t ex en viss texttyp.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *