Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Få syn på ditt eget lärande genom att se vad andra gör

Just det gör vi på olika sätt i mitt klassrum. Här använder vi oss av kamratbedömning, checklistor och EPA-metoden för att nämna några exempel.

EPA-metoden kommer egentligen från The Big Five, men fungerar ypperligt vid formativ bedömning. BFL har samma koncept men kallar det think, pair, share.

EPA står för enskilt, par, alla och handlar om att du först ska tänka själv, sedan delge dina tankar för en kompis eller en liten grupp och slutligen ska tankarna lyftas i helklass. Här kan verkligen utveckling ske. Du som lärare får syn på vad eleverna har för uppfattning, var de befinner sig i sitt lärande och kan då planera din fortsatta undervisning utifrån det. Eleverna får syn på varandras tankar och kan utveckla sina egna genom att få ta del av andras.

Checklistor är också ett suveränt hjälpmedel för eleverna att få syn på sitt eget lärande, t ex när de ska lära sig att skriva olika typer av texter. Om klassen lär sig om återberättande texter utmynnar arbetet i att eleverna skriver t ex egna tidningsartiklar. Till sin hjälp har de en checklista. Där står det vad som ska finnas med i texten, rubrik, ingress (som svarar på frågorna, vem, när, var och vad), brödtext, sambandsord för tid… De kan själva checka av, bedöma sina egna och andras texter innan de lämnar in arbetena och vi kan sedan använda checklistan vid återkoppling.

Kamratbedömning arbetar vi med en del också. Det är ofta lättare att se någon annans förtjänster och eventuella brister och genom att börja där har man senare lättare att se sina egna. Här kan det t ex handla om att titta på varandras texter, t ex på skrivna ingresser och se om de innehåller svar på frågorna vem, när, var och vad.  Återkopplingen sker i two stars and a wish. Ofta har eleverna arbetat två och två med texterna som kamratbedöms.

Vi kan även arbeta med elevexempel från andra eller tidigare klasser. Ibland är det också exempel som jag har gjort. Eleverna får bedöma exemplen. Här finns det stort utrymme att diskutera kvalitet i arbeten och använda kunskaps- och kvalitetstrappan. Allt för att eleverna ska få en förståelse för texttypen om det är en sådan vi arbetar med. De lär sig också att se vad som är typiskt för texten och lär sig se bevis på kvalitet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *