Skapa aktiviteter som synliggör lärandet

Fiffiga tekniker

För att jag som lärare ska veta var alla elever befinner sig i sitt lärande så måste just lärandet synliggöras. Jag använder flera bedömningstekniker för att ta reda på detta.

Ett exempel är att jag använder mig av glasspinnar där jag har skrivit elevernas namn. Ett namn på varje glasspinne. Glasspinnarna är placerade i en burk och jag drar slumpmässigt en sticka vid t ex diskussioner. Ibland bollar jag vidare elevens svar till någon annan elev som får utveckla svaret.

Glasspinnarna kommer också väl till pass  vid gruppdiskussioner. En i gruppen får redovisa gruppens åsikter och en sticka dras för att veta vem. På så sätt blir alla aktiva i gruppen och vet att det finns förväntningar på dem. Lärandet synliggörs för mig, eleverna blir aktiva och de utvecklas mer.

Ett annat exempel är att ställa frågor på ett sätt som synliggör lärandet. Jag ställer gärna varförfrågor. Frågor som kräver tänkande, reflektion och analys. Jag ställer även gärna öppna frågor med fyra svarsalternativ. Eleven får skriva ner om den väljer svar a, b, c eller d på ett papper och utifrån det har vi sedan givande diskussioner och jag får en förståelse för var elevens befinner sig i sin lärprocess.

IMG_0432

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *