The Big Five

The Big Five (TBF) är de generella förmågor om finns i kursplanerna i LGR11. Dessa förmågor är:

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppsförmåga
  • procedurförmåga
  • metakognitiv förmåga

Det finns olika metoder att utveckla dessa förmågor hos eleverna och till hjälp finns det tex olika stödstrukturer och scheman.

Jag har arbetat aktivt med TBF sedan i våras och med tillhörande metoder som verkligen ger tydlighet och struktur, både för mig och eleverna. Här kommer jag försöka syliggöra klassens arbete med förmågorna.