Analysförmåga

Analysförmågan innebär att eleverna ska kunna:

  • jämföra likheter och skillnader eller jämföra för- och nackdelar
  • se samband och kunna förklara samband
  • föreslå lösningar
  • beskriva orsaker och konsekvenser
  • se utifrån och växla mellan olika perspektiv

I klassen arbetar vi med stödstrukturer. Med hjälp av dem blir det åskådligt att se t ex likheter och skillnader mellan t ex vikingatiden och medeltiden, se för- och nackdelar för familj, samhälle och miljö när begreppet konsumtion behandlas och för den delen att kunna växla mellan olika perspektiv.

Här är ett exempel på en stödstruktur:

Stödstruktur: likheter och skillnader

Vikingatiden Medeltiden
religion asatro (Oden, Tor) kristendom

katolska kyrkan

handel vikingatåg

styr över sin egen handel

hansan

handelsförbund som bestämmer

migration trälar köpmän

hantverkare

munkar och nunnor

levnadsvillkor/samhälle bönderlandskap med egna lagar adelpräster

borgare

bönder

ett rike, början till gemensamma lagar