Kommunikativ förmåga

Den kommunikativa förmågan innebär att eleverna ska kunna:

  • samtala
  • diskutera
  • motivera
  • presentera
  • redogöra
  • formulera
  • resonera
  • redovisa
  • uttrycka egna åsikter
  • framföra och bemöta argument

För att alla ska få utveckla den här förmågan använder vi oss ofta av EPA-metoden eller think-pair-share. Det betyder att man börjar med att själv fundera, sedan delar man sina tankar med en kompis och slutligen lyfter man diskussionen till helklass.

Vi använder oss också av glasspinnar där deras namn står. Glasspinnarna finns i en burk, och den vars pinne blir dragen får ordet. På det här sättet blir alla aktiva i klassrummet.

Man kan ha kommit olika långt med den kommunikativa förmågan. Därför synliggör vi vad som menas med att kunna diskutera, klargöra sin åsikt osv. Kunskaps- och kvalitetstrappan gör det tydligt vilka utvecklingsstegen är visar också var man själv befinner sig.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *