Procedurförmåga

Den här förmågan handlar om att:

  • kunna söka och samla information.
  • kunna strukturera och sortera information.
  • kunna kritiskt granska information.
  • kunna skilja mellan fakta och värderingar.
  • kunna avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

När vi arbetar med den här förmågan utgår vi ofta från sakprosatexter. Här handlar det om att t ex kunna läsa och förstå en text. Texten kan finnas i en bok, en tidning, på Internet.

Sedan gäller det att kunna välja ut användbar information men också att kunna strukturera den. Stödordstekniken är en stor tillgång här, att kunna välja ut betydelsebärande ord samt kunna välja ut ord och begrepp som är relevanta för ämnet.  Strukturera gör vi genom t ex tankekartor, listor, stödstrukturer och begreppsscheman.

Hur tillförlitliga är våra källor? I klassen har vi börjat bli mer medvetna om vad en källa är, hur viktigt det är att använda sig av flera källor, att jämföra information och vara kritiska. Vi har också gjort många övningar kring vad som är fakta och vad som är en åsikt/värdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *