Om oss

Vi som driver den här bloggen går i klass 6 på en skola utanför Borås.

Syftet med bloggen är att synliggöra vår kunskapsutveckling och inspirera andra, både elever och lärare. Vi tycker att det är viktigt att publicera det vi arbetat med och skapat. Att nå fler mottagare och att ha verkliga mottagare utanför klassrummet gör arbetet vi lägger ner mer inspirerande, roligt , viktigt och utvecklande. Det är ett sätt för oss att kommunicera och komma i kontakt med andra som är intresserade av det vi gör.  Vi får också mer kunskap om upphovsrätt och källkritik genom vår blogg. Vi hoppas också att föräldrar genom bloggen ska få en ökad inblick i vår utveckling.

I LGR 11 framkommer att eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. De ska få arbeta med informationssökning och källkritik. De ska kunna skriva olika typer av texter, kunna anpassa sig till texters typiska uppbyggnad och språkliga drag. De ska också kunna tillämpa olika lässtrategier för att förstå och kunna tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap. Eleverna ska kunna  skapa bilder och kunna analysera bilder. De ska dessutom lära sig att ta ansvar för sina studier och utveckla förmågan att bedöma sina egna resultat. Bloggen kommer att vara ett verktyg för att arbeta och utveckla dessa förmågor. Här kommer elevernas färdiga arbeten publiceras som anknyter till ovanstående, men även pågående arbeten, tankar och planeringar.

Vi kommer ha ett gemensamt ansvar för bloggen med t ex texter och bilder.

Vi kommer att tillåta bearbetningar av våra verk så länge andra delar under samma villkor. Vi kommer däremot inte att tillåta  kommersiell användning. Vi har lagt upp symboler från Creative Commons för att förhindra plagiering.

Vi kommer tillsammans att lära oss om upphovsrätt och källkritik.